Tuesday, January 23, 2007

Globalisaatioraportista

Nämä Heinäluoman ajatuskatkelmat on poimittu Heinäluoman omilta kotivuilta 24.1.2007. Alkuperäinen lähde on poistettu 24-25.1.2007 päivitysten yhteydessä. Heinäluoman sivustolta tästä päivityksestä on vaikea löytää tietoja, koska sivuston on selvästi ammattilaisten toteuttama. Päivitysten yhteydessä sivuja uudistettiin ja sinne oli ilmestynyt iskulause "Heinäluoma sanojensa mittainen mies". Heinäluoman runsaasti viljelemät argumentaatiovirheet eivät tue tätä iskulauseessa esitettyä näkemystä.


Heinäluoma:
"Suomi on pärjännyt hyvin kaikissa viime vuosien kilpailukykyselvityksissä ja lähtökohdat menestykselle ovat myös jatkossa olemassa."
Tämä Heinäluoman kommentti voi hyvinkin olla toiveajattelua.

Toiveajattelu on argumentaatiovirhe, jossa nähdään asiat sellaisina kuin ne haluttaisiin olevan sen sijaan, että nähtäisiin ne sellaisina kuin ne ovat. Sen yleinen kaava on seuraava:

  • Henkilö X esittää argumentin A
    Henkilö X esittää, että A on B
    Siispä B on tosi, kun A on tosi

Huh huh, onpa ollut kaamean kova ja vaikea kurssi! Nyt loppukokeessa meillä menee varmasti hyvin!

Kun pikkuasiat saadaan sujumaan hyvin, isotkin asiat sujuvat ikään kuin itsestään!

Sinä sanot, että tuo salmi on täynnä salakareja. Merikartan mukaan siellä on avovettä. Minä olen kippari ja me menemme siitä läpi.

Reaalimaailman pahin esimerkki toiveajattelusta on ollut operaatio Barbarossa, joka perustui suurelta osin toiveajattelulle reaalisen riskianalyysin sijaan. Myös pörssispekulointi ja uhkapelit perustuvat usein toiveajattelulle: ihmisillä on taipumus ylikorostaa onnistumisen mahdollisuutta ja aliarvioida riskit.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toiveajattelu

"- Globalisaatioraportti on pettymys. Arkkitehdit ovat rakentaneet terveille perustuksille huojuvan talon. "
Tässä on Ad hominem circumstantiae argumentaatiovirhe.

Tässä virheessä hyökkäyksen kärki kohdistuu persoonan sijasta asianhaaroihin, kuten sen ryhmän, jota X edustaa, ominaisuuksiin. Tämän loukkauksen alalajeja ovat 'ad virem' (mieheen) ja 'ad feminam' (naiseen) eli sukupuoleen kohdistuvat hyökkäykset. Tämä virhe käsittää myös väärään auktoriteettiin vetoamisen (ns. "suutari pysyköön lestissään" -virheen). Se eroaa argumentum ad auctoritatemista siinä, että ad auctoritatem vetoaa ihmiseen tai instituutioon, jota pidetään kyseisen alan auktoriteettiina, mutta ad hominem circumstantiae siihen, että ihminen tai instituutio on jonkun toisen alan auktoriteetti.
Miten sinä, mutteripäinen insinööri, muka voisit ymmärtää sydämenasioista yhtään mitään?
Susanna on nainen, joten hänen maanpuolustusargumenttinsa on täyttä roskaa
Koska valtakunnansyyttäjän mielestä kannabis aiheuttaa fyysistä riippuvuutta, WHO:n kannabisraportti joutaa roskikseen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem

"Heinäluoma pahoittelee, että globalisaatioraportin valmistelussa ei ole noudatettu aikaisempaa laajapohjaisuutta ja tämä näkyy myös johtopäätöksissä. "

Joko Heinäluoma tai Vesa Vihriälä valehtelee.

Alivaltiosihteeri Vesa Vihriälän mukaan Raportti ei ole "puolueselvitys". Raportti on valmisteltu aivan kuten muutkin sihteeristön talousneuvostolle laatimat raportit, sihteeristön päällikön vastuulla, asiantuntijoita hyväksi käyttäen. Hankkeen laajuuden vuoksi sen etenemistä on kuitenkin työn kuluessa poikkeuksellisesti esitelty kaksi kertaa talousneuvostolle. Asiantuntijoita on hankkeen yhteydessä samoin kuultu poikkeuksellisen laajasti.

Heinäluoma:
"- Globalisaatioraporttiin on otettu vanhoja ja täysin yksipuolisia esityksiä irtisanomissuojan ja eläkkeiden heikentämisestä sekä suurituloisten veronalennuksista. "

Vesa Vihriälää harmittaa se, että väittelyä hallitsee irtisanomiskynnyksen alentaminen ja niin sanottu Tanskan malli. Koulutusta, teknologiapolitiikkaa ja energiaa käsittelevät osuudet eivät ole saaneet juuri huomiota, vaikka Vihriälä pitää niiden painoarvoa merkittävämpänä kuin työvoiman joustoihin liittyvää tekstiä. Talouselämä

Heinäluoma ei näyttäisi olevan tietoinen KTM:n mietinnöstä, josta selviää, että Suomen kansainvälisesti korkea verotus on keskeinen kilpailukykyhaitta ja ulkomaisten investointien kasvua rajoittava tekijä. Vaikka toimintaympäristön kilpailukyvyn kehittämistä rahoitetaan juuri verotuloilla, globalisaation voimistama verokilpailu lisää paineita verotuksen keventämiseksi myös Suomessa. Ulkomaisten investointien suhteen veronkevennystarpeet kohdistuvat lähinnä henkilöverotukseen sekä pääomaverotukseen. Nykyinen yritysverotuksen taso on sen sijaan kilpailukykyinen.

Heinäluoma:
"Raportti ei vastaa nykyhallituksen poliittisia linjauksia. Sosialidemokraatit eivät lähde tämän raportin takuuhenkilöiksi miltään osin. Raportin ehdotukset eivät voi muodostaa minkäänlaista pohjaa tulevan hallituksen ohjelmalle. "

Tässä on Argumentum ad verecundiam argumentaatiovirhe.

Vastaavanlaisen lausunnon Heinäluoma on antanut myös MTV3:n uutistoimitukselle.

Argumentum ad verecundiamissa vedotaan jonkun tunnetun instanssin arvovaltaan. Tyyppiesimerkkejä ovat joku tunnettu tiedemies, arvovaltainen teos tai laki.

  • Niin kuin Raamatussa sanotaan, Herra antoi auringon pysähtyä radallaan Joosuan voittaessa amalekilaiset. Aurinko siis kiertää maata eikä Maa Aurinkoa. Kiistätkö Raamatun oikeellisuuden?'

Tämän väitteen esitti Martti Luther kuultuaan Nikolaus Kopernikuksen heliosentrisestä maailmankuvasta.


  • Huumeiden käyttö on väärin, koska se on laitonta

Tämä on tiukan legalismin mukainen väite, mutta se perustuu yksinomaan lakikirjan arvovallalle. Väite ei tarkastele syvemmin niitä syitä, miksi lakikirjassa huumeiden käyttö on kriminalisoitu

  • Ruotsin kielellä Suomessa on oltava parempi asema kuin suomen kielellä Ruotsissa, koska Suomi on kaksikielinen maa, mutta Ruotsi ei

Väitteessä asetetaan auktoriteetiksi ne Suomen ja Ruotsin lakien määrittelemät faktumit, että Suomi on kaksikielinen maa, mutta Ruotsi ei. Väitteessä ei perustella kyseisten lainkohtien tarkoituksenmukaisuutta.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Auktoriteettiin_vetoaminen

Heinäluoma:
"Kaikkia joustoja ei voida laittaa työntekijöiden ja tavallisten ihmisten kannettavaksi. Näin toimien kansalaiset vain käännetään kansainvälistymistä ja globalisaatiota vastaan. Tämä ilmiö on jo nähty mm. Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa. "
Tässä oli Argumentum ad misericordiam virhe.

Argumentum ad misericordiam on argumentointivirhe, jossa pyritään vetoamaan sääliin tai empatiaan, ja perustelemaan sillä argumentointi oikeaksi. Sen yleinen kaava menee:
Argumentti A herättää säälin, empatian tai ylevyyden tunteita
A on siksi tosi

  • Marxismi perustui humanismille, ihmisarvon tunnustamiselle ja ihmistenväliselle tasa-arvolle ja sille näkemykselle, että elämä on oikeuden ja vääryyden kamppailua, jossa oikeus lopulta voittaa. Jos antaisimme marxismille vielä yhden mahdollisuuden ja tällä kertaa aivan oikeasti yrittäisimme tosissamme, kykenisimme luomaan marxilaisen ihanneyhteiskunnan.
  • Miksi te vallankumoukselliset haluatte teloittaa Antoine Laurent de Lavoisierin? Vaikka hän onkin toiminut verojenvuokraajana, hän on sentään ollut merkittävä tiedemies sekä kemisti.

Vaikka de Lavoisier olikin merkittävä tiedemies, se ei ollut puolustus sitä tosiasiaa vastaan, että hän oli toiminut koronkiskojana ja verojenvuokraajana, ja vallankumouksellisten vastaus Tasavalta ei tarvitse tiedemiehiä! on puolestaan argumentointivirhe O sancta simplicitas.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_misericordiam

Perlos puheita: "Heinäluoman mukaan Joensuun kaupunkiseutu tulee nimetä äkillisten rakennemuutosten alueeksi ja sitä kautta varmistaa riittävä valtion tuki. Valtioneuvostolla on mahdollisuus välttämättömiin tukitoimiin, joita varten vuoden 2007 talousarvioon on otettu ensimmäistä kertaa 30 miljoonan euron määräraha. - Nyt tämä raha tulee enemmän kuin tarpeeseen. Pohjois-Karjalan tarpeet tulee nostaa tärkeysjärjestyksessä ykköstilalle. Tämä esimerkki osoittaa, että meillä ei ole varaa vähentää työllisyyden hoitoon tarkoitettuja määrärahoja, Heinäluoma toteaa. Valtiovarainministeri Heinäluoma vierailee Joensuussa helmikuun alussa."

Heinäluoma ei kerro miten rahat aiotaan käyttää, joten mahdoton tietää, ovatko Heinäluoman esittämät toimentpiteet oikeita.